TANDEM BEWIND

POSTBUS 10276 - 6000GG - WEERT

Bewindvoering


Bewind is van toepassing als iemand door zijn situatie niet goed voor zijn eigen financiën kan zorgen. Bijvoorbeeld Alzheimer-patiënten, verslaafden, mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische patiënten of mensen met problematische schulden, of een ieder die (tijdelijk) daartoe niet in staat is.

Een bewindvoerder die beschermingsbewind uitoefent, heeft als hoofdtaak het beheren en beschermen van het vermogen van de cliënt.

Jaarlijks legt de bewindvoerder hierover verantwoording af aan de kantonrechter.

Daarnaast verzorgt hij o.a. de volgende zaken:

  • De belastingaangifte
  • Het aanvragen van toeslagen
  • Het aanvragen van uitkeringen
  • Het aanvragen van eventuele kwijtscheldingen voor de lokale belastingen
  • Het indienen van de WMO
  • Het afsluiten van verzekeringen
  • De contacten met diverse instellingen
  • De doorbetaling van de vaste lasten
  • De behandeling/doorzending van de post