TANDEM BEWIND

POSTBUS 10276 - 6000GG - WEERT

Tarieven Tandem bewindvoering


De hieronder vermelde tarieven zijn vastgesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

-  MAANDTARIEF EENPERSOONSBEWIND  -

Standaard: € 133,10 - Opstartkosten: € 751,41
Problematische schulden: € 172,12 - Opstartkosten: € 751,41


-   MAANDTARIEF TWEEPERSOONSBEWIND  -

Standaard: € 159,52 - Opstartkosten: € 901,45
Problematische schulden een persoon: € 183,11 - Opstartkosten: € 901,45
Problematische schulden 2 personen: € 194,81 - Opstartkosten: € 901,45


- MAANDTARIEF MENTORSCHAP –

Standaard: € 133,10 - Opstartkosten: € 751,41
Tussen de 18-23 jaar en jeugdhulp € 172,12


-  MAANDTARIEF CURATELE OF COMB. BEWIND & MENTORSCHAP –

Standaard: € 239,48 - Opstartkosten: € 1351,57
Problematische schulden € 274,47
Tussen de 18-23 jaar en jeugdhulp € 274,47
Tussen de 18-23 jaar jeugdhulp en problematische schulden € 309,86


-  TARIEF OVERIGE WERKZAAMHEDEN  -

Eindrekening en verantwoording 1 persoon: € 281,93
Eindrekening en verantwoording 2 personen: € 338,80
PGB beheer (Persoonsgebonden Budget) per maand: € 58,69
Woningontruiming, verkoop of verhuizing: € 469,48
Uurtarief extra werkzaamheden: € 93,90


Alle bedragen inclusief 21% BTW

Bij een inkomen op minimum niveau vraagt de bewindvoerder bijzondere bijstand aan bij uw gemeente.
Bovenstaande tarieven zijn de meest voorkomende tarieven. Er zijn nog diverse andere tarieven mogelijk welke niet op de website beschreven zijn. Tijdens de intake hoort u welk tarief op u van toepassing is.