TANDEM BEWIND

POSTBUS 10276 - 6000GG - WEERT

Mentorschap


Mentorschap is van toepassing voor personen die als gevolg van een geestelijke of lichamelijke toestand niet goed in staat zijn hun niet-financiële belangen te behartigen.

Een mentor beslist in overleg met de betrokkene over zijn persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

De mentor mag echter niet beslissen over hoogstpersoonlijke aangelegenheden (bijvoorbeeld levensbeëindiging). Iemand die door de rechter een mentor krijgt toegewezen, blijft handelingsbekwaam.

De mentor verzorgt o.a. de volgende zaken:

  • De mentor treedt op als belangenbehartiger en behartigt de persoonlijke belangen van een persoon en geeft hem adviezen
  • De mentor beslist in overleg met betrokkene over zaken, zoals een medische behandeling en het wel of niet zelfstandig blijven wonen
  • De mentor treedt op wanneer hij meent dat in de zorg fouten gemaakt (dreigen te) worden.
  • Het zorgplan of behandelingsplan behoeft instemming van de mentor (als de betrokken persoon wilsonbekwaam is)