TANDEM BEWIND

POSTBUS 10276 - 6000GG - WEERT

Wie is Tandembewind?


Tandem Bewind is een kleinschalig kantoor met een persoonlijke benadering. Tandem Bewind biedt een totaalpakket aan van bewindvoering, mentorschap en curatorschap. Tandem Bewind bestaat uit 2 medewerkers.

Naam: John Berben

 • Opleiding: Sociaal Pedagogische Hulpverlening
 • Ruim 10 jaar ervaring als persoonlijk begeleider en mentor op behandel- en leefgroepen.
 • Veel ervaring in moeilijk verstaanbaar gedrag zowel ambulant als intramuraal.
 • Goed inschatting kunnen maken van een persoon of situatie, waardoor de juiste hulp of interventie ingezet kan worden.
 • Relatieopbouw en onderhouden met een breed scala aan cliënten en hun (sociale) netwerk. Hierin staan respect en vertrouwen centraal.
 • Positieve kijk op mensen en hun achtergrond, ik oordeel niet. Inlevingsvermogen en inzicht  in een situatie of persoon.

Naam: Wendy Nouwen

 • Opleiding: Sociaal Pedagogische Hulpverlening
 • Ruim 13 jaar ervaring als voogd c.q. gezinsvoogd bij Bureau Jeugdzorg
 • Veel ervaring in casemanagement.
 • Veel ervaring in multidisciplinair werken.
 • Goed inschatting kunnen maken van een persoon of situatie, waardoor de juiste hulp of interventie ingezet kan worden.
 • Relatieopbouw en onderhouden met een breed scala aan cliënten en hun (sociale) netwerk. Hierin staan respect en vertrouwen centraal.
 • Positieve kijk op mensen en hun achtergrond, ik oordeel niet. Inlevingsvermogen / inzicht  in een situatie of persoon.